วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แบบฝึกหัด
เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1. การสื่อสารข้อมูลคืออะไร
ก. สิ่งที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปยังจุดหมายที่ต้องการ
ข. การรับ-ส่ง โอนย้าย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศระหว่างอุปกรณ์สื่อต่างๆผ่านสื่อนำข้อมูล
ค. สิ่งที่ทำหน้าที่รับข้อมูลที่ถูกนำส่งมาให้
ง.สิ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการขนย้ายข้อมูลต่างๆ
2. การสื่อสารข้อมูลมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง
ก. ผู้ส่งข้อมูล
ข. ผู้รับข้อมูล
ค. ข้อมูล สื่อนำข้อมูล
ง. ถูกทุกข้อ
3. ชนิดของสื่อกลางสำหรับสื่อสารข้อมูลแบ่งได้กี่ชนิด
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
4. ตัวกลางการสื่อสารชนิดใดมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงที่สุด
ก. สายคู่บิดเกลียวมีฉนวนหุ้ม
ข. สายคู่บิดเกลี่ยวไม่มีฉนวนหุ้ม
ค. สายโคเอกเชียล
ง. สายใยแก้วนำแสง
5. ประเภทของสายสัญญาณมีกี่แบบ
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5
6. สายคู่ตีเกลียวแบบ Unshielded มีลักษณะคล้ายสายอะไร
ก. สายสัญญาณนำข้อมูล
ข. สายใยแก้วนำแสง
ค. สายดิน
ง. สายโทรศัทพ์
7. ข้อเสียของสายคู่ตีเกลียวแบบ Shielded คือข้อใด
ก. มีความต้านทานต่อสัญญาณรบกวนได้ดี
ข.เป็นสายสัญญาณที่ราคาแพง และใช้งานยาก
ค. มีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย
ง. การติดตั้งสะดวกรวดเร็ว
8. สายโคเอกเชียล ใช้ความถี่ในการรับส่งข้อมูลประมาณเท่าไร
ก. 30MHz-300MHz
ข. 3MHz-30MHz
ค.30MHz-300GHz
ง.100MHz-500MHz
9. แกนกลางเป็นเส้นใยแก้วมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณเท่าไร
ก. 1 Micron
ข. 2 Micron
ค. 3 Micron
ง. 4 Micron
10. ข้อเสียของสายใยนำแสงคือ
ก. สามารถใช้ในการรับส่งข้อมูลที่มีความถี่สูงได้
ข. มีสัญญาณรบกวนน้อย
ค. ราคาค่อนข้างสูง และดูแลรักษายาก
ง. มีความเร็วในการส่งสูง เท่ากับความเร็วแสง
เฉลย

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

10 ปีที่ผ่านมาไม่เท่า 1 วันที่เหลืออยู่

ความทรงจำเป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับคนบางคน
โดยเฉพาะคนที่มีเวลาดีๆ ที่ใช้กับคนรัก
ยิ่งเป็นช่วงเวลาที่หลายคนหวงแหน
ต้องระลึกไว้ในความทรงจำ ต้องถนอมดูแลให้ดี

หลายคนจึงไม่อาจตัดใจจากวันเก่าๆ ได้เสียที
เพราะว่ามีความสุขกับการได้คิดถึงอะไรดีๆที่ผ่านไป
โดยลืมนึกไปว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วจะไม่มีวันย้อนกลับคืนมาได้อีก
หากจะต้องตัดใจลืมหรือเดินจากอดีตมาก็ไม่ได้อีก
เพราะเหตุผลที่ว่า "เสียดายเวลา" ที่คบกันมา

บางคนคบกันมานานจนแทบจำไม่ได้ว่า
เคยยิ้มให้กับความรักครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
เพราะหลังๆ มาก็อยู่แต่กับความทุกข์
จนนึกภาพความสุขไม่ออกแต่ที่ไม่กล้าเลิกเพราะยังคิดถึงวันเก่าๆ
แค่เสียดายเวลาที่คบกันมาเนิ่นนาน
โดยไม่คิดเลยว่า ทุกๆวันของวันนี้ พรุ่งนี้และวันต่อๆไป
ก็จะกลายเป็นเพียงวันเก่าๆ ที่น่าเสียดาย
และ...เวลาที่น่าเสียดายก็จะเพิ่มขึ้นๆ

จริงๆ แล้ว วันคืนในอดีต
ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับเราเลย
นอกจากมีไว้ให้ นึ ก ถึ ง
อาจจะทำให้เรายิ้มได้บ้าง แต่ทำให้เราคาดหวังไม่ได้
เราจะไปหวังว่าวันหนึ่ง วันเหล่านั้นจะกลับา
หรือจะไปเฝ้าฝันว่าความสุขเหล่านั้นยังคงเป็นปัจจุบัน
หรือหลอกตัวเองว่าตอนนี้ทุกอย่างยังคงเป็นเหมือนเดิม
จะยังไงก็แล้วแต่คือการหลอกตัวเองทั้งนั้น
ยอมรับเถอะว่าทุกอย่างได้ผ่านไปแล้ว และจบไปแล้ว
ความทรงจำเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้น
เวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะ 1 ปี 5 ปี หรือกี่สิบปี
ก้อไม่ได้มีความหมายมากไปกว่า..
หนึ่งวันข้างหน้าที่เราจะต้องมีชีวิตใหม่
ที่เราจะต้องเริ่มต้นใหม่
เมื่อคนเราต้องอยู่กับปัจจุบัน
เพื่อที่จะสร้างอนาคตให้ตัวเองได้อยู่ในอนาคตที่ดี
เวลา 10 ปี กับวันคืนที่เคยหวานชื่น
ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่า 1 วันแห่งการเริ่มต้น
1 วันแห่งการแปรเปลี่ยนชีวิตของเราทั้งชีวิต
ใ ห้ ดี ก ว่ า ที่ เ ป็ น

" หากจะเสียดายเวลาน่ะ ไม่ต้องเสียดายเวลาที่คบกันมาหรอก
ให้เสียดายเวลาในวันข้างหน้า
ที่จะอดทนคบไปทั้งที่ไม่มีอะไรแล้วจะดีกว่า
แล้วยังจะมาเสียดายอดีต..
นึกดูดีๆ ว่าเสียดายอนาคต ดีกว่าไหม "

ลองย้อนกลับไปดูตัวเองด้วยนะจ๊ะ

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552